Main page
 On Bildt
 New Economy
 Foreign &
 security policy
 Europe
 Euro
 Balkans
 Moderate Party
 1994-1999
 Government
 1991-1994
 Bookmarks
 Veckobrev
Foreign & security policy  


Önskerepris Ubåtar
10/3/2000
De senaste dagarnas ubåtsdebatt verkar vara något av önskereprisen i den politiska debatten. Plötsliga anklagelser. Sensationella påståenden. Men uppenbara överdrifter. Och så börjar luften att gå ur ballongen...


Det började så gloriöst med att både radions ekoredaktion och TV:s striptease producerade s k sensationella avslöjanden i tisdags.

Direkt överraskande var det inte. De hade talat om att detta skulle komma koordinerat med åtskilliga sedan en tid.

De planerade det stora överraskningsanfallet med mer eller mindre genuina nyheter.

Erfarna spikkokare.

Det visade sig vara en salig blandning av gamla önskerepriser om frisläppta ubåtar, renodlad desinformation om sensationella hemliga brittiska kränkningar och en oklar och hårt dragen intervju med f d amerikanske försvarsministern Caspar Weinerger.

Och det var denne som föranledde rubriker som t ex Aftonbladets om att "NATO erkänna ubåtskränkningarna under 1980-talet."

Förvisso sensationellt - om det var sant.

Men det var det ju inte.

Caspar Weinberger var förvisso inget under av klarhet i sin intervju. Det var uppenbart att han talade allmänt när han pressades om just Sverige.

Men hans oklarhet hårdtolkades till det sensationella.

Och ekot mobiliserade snabbt de som gick upp i falsett över dessa nya sensationer.

Jag var förvånad över att ingen verkade att ta kontakt med Weinberger för att ta reda på vad han verkligen menade med sina oklarheter. Det hade varit ganska så naturligt att göra.

Och då gjorde jag det själv. Det var ingen större svårighet.

Nej, ingen svensk officiell företrädare hade sökt klarläggande. Jo, han hade talat länge med en journalist från TV för att förklara att man tolkat hans oklarheter fel.

Han dementerade entydigt att det under hans tid hade förekommit att han godkänt ubåtsoperationer mot Sverige.

Och sådana krävde godkännande. Han mindes väl de länder han godkänt operationer mot, och sade vilka de var.

Han hade inte talat om att det förekom samoperationer mellan Sverige och USA. Han kände inte till några sådana.

Det han velat säga var att allt samarbete av denna art grundades på överenskommelser. Han hade uttalat sig generellt om detta.

TV-intervjuan hade varit lång. Och han sade att journalisten som gjorde den hade haft en klar uppfattning om vad som var sanning i denna fråga. En uppfattning som Weinberger inte alls delade.

Han sade, när jag läste upp en del rubriker ur svenska media för honom, att detta var 3000% fel.

Det var onsdagen 8 mars jag talade med Weinberger. Sent på eftermiddagen. Det hade gått närmare ett dygn sedan de sensationella avslöjandena i TV och radio.

Och självfallet informerade jag svenska media - som var intresserade - om vad Weinerger hade sagt. Och var förvånad över att den TV-redaktionen som talat med honom långt tidigare och långt länge än vad jag gjort inte hade brytt sig om vad han hade sagt.

Dass lässt sich Tief blicken, som tyskarna nog skulle ha sagt.

Torsdagen 9 mars hade jag ett nytt samtal med Weinberger. Han ringde. Jag rekommenderade honom på nytt att tala med svenska media för att klarlägga vad han sagt och vad han menade.

Men fortfarande hade ingen företrädare för svenska myndigheter sökt honom. Märkligt.

Samma dag på tåget mellan Paris och London får jag reda på att statsminister Göran Persson tyckte att det var bättre om t ex utrikesförvaltningen ringde Weinberger för att ta reda på vad han sagt än att jag gjorde det.

Och det håller jag i grunden med om. Problemet var att de inte hade gjort det. De låg tysta och sovande. De verkade inte våga.

Men jag är tack och lov en fri medborgare i ett fritt samhälle. Med rätten att ringa vem jag vill när jag vill.

Och att söka fakta och sanning har alltid varit viktig för mig.

Sover regeringen och förvrider media får man söka fakta själv. Och sedan meddela de som är intresserade.

Så fungerar ett fritt samhälle. Inte styrt av enstaka medias vinklingar. Inte styrt av statens bekvämlighet.

Och därmed gick luften ur den ballong som radions Ekoredaktion och TV:s Striptease-redaktion hade byggt upp med sådan möda.

Mycket skrik för lite ull, som det brukar heta.

Säkert kommer de igen. Men då har vi lärt oss en del.


Sunday 
10/4/2005 
Bildt Blog Comments

In addition to this webpage, and the email letters ongoing since 1994, I have now started a blog as well.

You find it at http://bildt.blogspot.com.

At www.bildt.net you will continue to find articles, speeches and different documents.

At the blog there will be the shorter and perhaps somewhat faster comments.

And the e-letter continues to give at the least an attempt at analys.[email protected]