Main page
 On Bildt
 New Economy
 Foreign &
 security policy
 Europe
 Euro
 Balkans
 Moderate Party
 1994-1999
 Government
 1991-1994
 Bookmarks
 Veckobrev
Government 1991-1994  


Anne Wibble
15/3/2000
En nära vän och en framgångsrik politiker han gått bort. Anne Wibble var en av de ledande när det gällde att bereda mark för frihetens och företagandets liberala budskap i Sverige. Men hon var dessutom en varm människa och en nära vän. Här min mer utförliga kommentar.


Uttalande av Carl Bildt onsdagen 15 mars 2000 med anledning av Anne Wibbles bortgång.


Det är med djup sorg jag nåtts av budet om Anne Wibbles bortgång.

Hennes bortgång innebär inte bara att många av oss förlorat en nära vän, utan också att vår samhällsdebatt förlorat en av sina viktigaste röster under de senaste decennierna.

Även om det inte alltid synts utåt, är det svårt att överskatta den roll hon spelade under viktiga delar av 1980- och 1990-talen.

Hon spelade en avgörande roll för att föra sitt parti in på en tydlig liberal reformkurs I den ekonomiska politiken, bidrog därmed till att möjliggöra en tätare borgerlig samverkan fram till regeringsskiftet 1991, och blev därefter en uppskattad kollega och framgångsrik finansminister i de följande tre årens regeringsarbete.

Den som ser tillbaka på den ekonomiska politiken i Sverige under dessa decennier ser hur rätt hon hade och hur rätt hon fick.

Hon kämpade mot löntagarfonder, för Sveriges medlemsskap i den Europeiska Unionen, för en tydlig sparpolitik I statsfinanserna, för fasta och tydliga regler och för ett bättre klimat för en fri företagsamhet.

Hon förde med en fin kombination av mänsklig värme och politisk styrka vidare den starka liberala traditionen i svensk samhällsutveckling.

Det sägs ofta att finansministrar i regeringar inte blir omtyckta. I så fall var Anne som finansminister undantaget som bekräftade regeln. Trots kärva budskap och hårda nypor fanns alltid skrattet och omtanken om vänskapen närvarande. Hon var djupt uppskattad av alla sina statsrådskollegor.

Hon var under dessa år mitt ofta främsta stöd I regeringsarbetet i en tid när vi hade att segla över upprörda hav. Men Anne hade alltid en klar blick för kursen och en stadig hand vid rodret. Minnet för mig av dessa år kommer alltid att vara minnet av vårt nära politiska och personliga samarbete.Sunday 
20/3/2005 
Bildt Blog Comments

In addition to this webpage, and the email letters ongoing since 1994, I have now started a blog as well.

You find it at http://bildt.blogspot.com.

At www.bildt.net you will continue to find articles, speeches and different documents.

At the blog there will be the shorter and perhaps somewhat faster comments.

And the e-letter continues to give at the least an attempt at analys.[email protected]