Main page
 On Bildt
 New Economy
 Foreign &
 security policy
 Europe
 Euro
 Balkans
 Moderate Party
 1994-1999
 Government
 1991-1994
 Bookmarks
 Veckobrev
New Economy  


Snömos om IT
29/3/2000
Regeringens månger försenade IT-proposition har sett dagens ljus. Det är snåmos av tidvis besvärande låg kvalitet. Det förmånar mig att en proposition som är så lös och otydlig i en så viktig fråga läggs fram.


I media basuneras det ut att regeringen satsar ca 8 miljarder kr på att bygga bredband. Men den som försöker att läsa propositionen hittar mest snömos.

Huvudförslaget är att man inom en ram på 3,2 miljarder kr skall utreda system som dels ger kommuner möjlighet till någon typ av bidrag för att komplettera vissa kostnader i glesbygd och dels någon typ av system med skattreduktion för enskilda och företag vid vissa anslutningsavgifter till bredband.

Allt detta är intill ytterlighet oklart. Det heter, att "regeringen kommer att utedningen om bredbandskommunikation tilläggsdirektiv att lägga fram ett förslag om utformning av kriterier och organisation." Om detta översätts till normal svenska innebär det att regeringen ännu så länge inte har en susning om hur detta skall gå till, inte kommit på något bra system ännu och skjuter det helsa framför sig.

Och detta gäller både det konstiga kommunbidraget och den oklara skattreduktionen. Utredningen. Skattereduktion tidigast vid taxeringen 2002.

Till detta kommer så att Svenska Kraftnät skall bygga ett stomnät mellan landets kommuner, med beräknad kostnad på ca 2,5 miljarder kr, och att detta skall finansieras "på marknadsmässiga grunder".'

Översatt till svenska innebär detta att Svenska Kraftnät får låna upp pengar och sedan konkurrera bäst de vill. Att de ges order att göra någonting som andra vid det laget redan gjort kan komma att göra den uppgiften ganska tuff.

Det är detta den stora IT-satsningen innebär. Vare sig mer eller mindre. Snömos. Utredningar. Fortsatta uppskov.

Jo, bra är självfallet att man nu kommer att börja en ägandespridning av Telia. Det har vi krävt i flera år och ständigt fått nej på. Bättre sent än aldrig.

Men som helhet är IT-propositionen ännu ett rejält stolpskott av näringsministern.


Monday 
29/8/2005 
Bildt Blog Comments

In addition to this webpage, and the email letters ongoing since 1994, I have now started a blog as well.

You find it at http://bildt.blogspot.com.

At www.bildt.net you will continue to find articles, speeches and different documents.

At the blog there will be the shorter and perhaps somewhat faster comments.

And the e-letter continues to give at the least an attempt at analys.[email protected]