Main page
 On Bildt
 New Economy
 Foreign &
 security policy
 Europe
 Euro
 Balkans
 Moderate Party
 1994-1999
 Government
 1991-1994
 Bookmarks
 Veckobrev
Moderate Party 1986-1999  


Minnet av Staffan
22/7/2000
Staffan Burenstam Linder har gått bort. Han var en av politikens alltför få nytänkare och förnyare under sina decennier som ledande moderat företrädare.Uttalande av Carl Bildt lördagen den 22 juli 2000 med anledning av Staffan Burenstam Linders bortgång.


Staffan Burenstam Linder var en av politikens alltför få förnyare och nytänkare. Under mer än tre decennier bidrog han aktivt till den politiska idéutvecklingen i och i anslutningen till moderaterna, och låg nästan alltid några steg före debatten i övrigt.

Han kom in i och bröt igenom i politiken med sin knivarskapa kritik av den nysocialistiska socialdemokratiska näringspolitiken på 1960-talet. Han förde den fria ekonomins och den fria handelns talan när det var planekonomi som var högsta mode.

Som övertygad marknadsekonom var han också med och bröt mark när det gällde Sveriges fulla anslutning till det europeiska samarbetet. Han var handelsminister i de borgerliga regeringarna 1976-1978 och 1979-1981, och kom sedan att bli moderat gruppledare i Europaparlamentet under slutet av 1990-talet.

Han var tidigt en kritiker av den välfärdsstat som lovade allt mer men som höll allt mindre. Hans skrift om den hjärtlösa välfärdsstaten kom att spela en stor roll.

Men Staffan var inte bara politikern. Han var också akademikern och europé. Hans insatser för att sätta upp handelshögskolan i Riga tillhör de betydelsefullaste insatser som gjorts för de baltiska länderna under det senaste decenniet.

Han var en inspirerande person, en lysande analytiker, en innovativ tänkare och en generös människa. Så kommer jag och många andra som under decennierna hade förmånen att arbeta med honom att minnas honom.


Tuesday 
15/3/2005 
Bildt Blog Comments

In addition to this webpage, and the email letters ongoing since 1994, I have now started a blog as well.

You find it at http://bildt.blogspot.com.

At www.bildt.net you will continue to find articles, speeches and different documents.

At the blog there will be the shorter and perhaps somewhat faster comments.

And the e-letter continues to give at the least an attempt at analys.[email protected]