Main page
 On Bildt
 New Economy
 Foreign &
 security policy
 Europe
 Euro
 Balkans
 Moderate Party
 1994-1999
 Government
 1991-1994
 Bookmarks
 Veckobrev
Government 1991-1994  


Ryska trupper ur Estland och Litauen
31/8/1994
Förhandlingar om att säkra bortdragande av ryska trupper från Estland och Lettland var en viktig fråga under dessa år där Sverige kom att spela en betydelsefull roll. Den 31 augusti 1994 var trupptillbakadragandet avslutat, och jag kunde sända meddelande till presidenterna i Estland, Lettland och Ryssland.THE FOLLOWING MESSAGE HAS BEEN CONVEYED FROM THE PRIME MINISTER, MR CARL BILDT, TO THE PRESIDENT OF ESTONIA, MR LENNART MERI AND TO THE PRESIDENT OF LATVIA, MR GUNTIS ULMANIS


Wednesday, 31 August 1994

Today, the last Russian troops ﷓ the remains of the Soviet occupation which robbed your country of its freedom and independence for five painful decades ﷓ are leaving Estonian and Latvian territory. This is also a day of happiness and celebration for the Swedish people.

We are happy on your behalf, and we are also pleased about the new opportunities which this event means for all of us.

A new basis for security and cooperation has been established in the North of Europe as a result of the agreements which have been reached. I can assure you that, in the years to come, as in the past, Sweden will endeavour to provide all the assistance we can to support your continued efforts, with the aim of strengthening the foundations of your country's freedom, in cooperation with the rest of Europe, and securing the prosperity which has so long been denied you.


THE FOLLOWING MESSAGE HAS BEEN CONVEYED FROM THE PRIME MINISTER, MR CARL BILDT, TO THE PRESIDENT OF RUSSIA, MR BORIS YELTSIN

Wednesday, 31 August 1994

Today is a day of happiness, as the last Russian troops leave Germany, Estonia and Latvia in accordance with the agreements which have been signed. This means that we can now say that European development has definitely entered a new phase in which former battles and injustices have been left behind.

I would like to express my gratitude for the contributions which you have personally made to make this possible. I can assure you that, in the years to come, as in the past, Sweden will try to contribute actively to further improving good relations in the Baltic Sea area, on the basis of the new principles which apply in the new Europe.


Wednesday 
9/2/2005 
Bildt Blog Comments

In addition to this webpage, and the email letters ongoing since 1994, I have now started a blog as well.

You find it at http://bildt.blogspot.com.

At www.bildt.net you will continue to find articles, speeches and different documents.

At the blog there will be the shorter and perhaps somewhat faster comments.

And the e-letter continues to give at the least an attempt at analys.[email protected]