Main page
 On Bildt
 New Economy
 Foreign &
 security policy
 Europe
 Euro
 Balkans
 Moderate Party
 1994-1999
 Government
 1991-1994
 Bookmarks
 Veckobrev
Government 1991-1994  


Ny Start För Sverige 1991 - 1994
18/12/1999
Vi övertog en ekonomi i fritt fall och lämnade en ekonomi i stark uppgång. Vi förde Sverige in i den Europeiska Unionen. Vi inledde valfrihetsrevolutionen i välfärdspolitiken. Vi ville få Europas bästa skola.


Under regeringsåren mellan 1991 och 1994 lade vi om den politiska kursen i Sverige i den ena frågan efter den andra. Och under den svåraste ekonomiska krisen i Europa på decennier vände vi en ekonomi i katastrofal kris till en ekonomi i tydlig uppgång.

Så gott som allt det vi gjorde då kritiserades ursinnigt av den samlade vänstern.

Fri radio och TV var man mot. Spritt ägande till gamla statsföretag motarbetades. Löntagarfonderna ville man ha kvar. Förbättringar för företagen motarbetade man. Valfrihet i barnomsorg och skola attackerades vildsint.

Och när det blev "rödgrön röra" efter valet 1994 inleddes en återställarperiod där våra liberala reformer avskaffades och gammalt vänstertugg kom tillbaka. Följden blev att det som då var på väg att bli en gyllende period för Sverige bromsades och försenades. Vi fick dramatiska skattehöjningar.

Men steg för steg har man fått acceptera att mycket av det vi gjorde var rätt och riktigt. Att det måste förbättras för företagen. Att människor har rätt till valfrihet i omsorg, skola och vård. Att det är rätt och riktigt att spara i gamla offentliga utgifter. Och att Sverige måste spela en roll i kärnan av den europeiska utvecklingen.

Vi visade reformvägen för 1990-talet under vår regeringsperiod. Vi utmanade vänstern och dess gamla politik. Sedan mitten av 1990-talet har socialdemokraterna mest bromsat och försökt att gå tillbaka till gammal politik i en ny värld.

Minns hur det var med Internet! Vi satte frågan på dagsordningen som en av de allra första regeringarna i världen. Tillsatte IT-kommissionen. Ville göra politiken till fyrtorn i den nya utvecklingen.

Men när socialdemokraterna tog över bromsades allt. IT-kommissionen växlades ner kraftigt. Sverige såg inte längre som politisk föregångare i den internationella IT-utvecklingen - Finland tog över. Och ansvariga statsråd fnyste över Internet som en övergående fluga.

Här är det tanken att vi skall lägga in viktiga dokument om regeringspolitiken från regeringsperioden. Men problemet har varit att hitta dem elektroniskt. De finns i regeringskansliets och riksdagens datorer - men väl gömda för insyn och åtkomst.

Det skall vi ändra på. Det var en viktig period för Sverige - när förnyelsen för första gången sattes ordentligt på dagsordningen.

Och därför är det en viktig period, med alla sina lärdomar, när nu arbetet med att förbereda nästa förnyelseregering drar igång i de olika partierna.
Friday 
11/2/2005 
Bildt Blog Comments

In addition to this webpage, and the email letters ongoing since 1994, I have now started a blog as well.

You find it at http://bildt.blogspot.com.

At www.bildt.net you will continue to find articles, speeches and different documents.

At the blog there will be the shorter and perhaps somewhat faster comments.

And the e-letter continues to give at the least an attempt at analys.[email protected]