Main page
 On Bildt
 New Economy
 Foreign &
 security policy
 Europe
 Euro
 Balkans
 Moderate Party
 1994-1999
 Government
 1991-1994
 Bookmarks
 Veckobrev
On Bildt  


Intervju med DN om Sudan
28/4/2001
I samband med några artiklar intervjuade DN mig om min syn på oljan och Sudan. Dock kom intervjun inte att publiceras av tidningen. Med DN:s tillstånd återger jag här tidningens frågor och mina svar.Intervju av Anna Koblanck på Dagens Nyheter den 28 april 2001 som dock inte kom att publiceras:


Fråga: Vad har Lundin Oil att förlora på att ställa in sina borrningar tills ett fredsfördrag har slutits?


Att lämna området - vilket är konsekvensen av att upphöra med all verksamhet - vore både fel och farligt. Alla vill att vi skall vara kvar på ett eller annat sätt.

Det gäller entydigt människorna där - de vill snarare att vi skall vara där mera och göra mera.

Och vare sig FN eller Amnesty eller andra har sagt att vi bör lämna - men säger tydligt att verksamheten skall ske på ett sådant sätt att det bidrar till respekten för mänskliga rättigheter. Det är bra krav - och de skall vi leva upp till.

För företaget vore det lätt att lämna. Men oljan finns kvar i marken, och andra skulle snabbt ta över. Kineserna är de som vill expandera i Sudan.

Vi hoppas nu på FN-initiativet om en vapenvila och aqtt det finnas ett fredfördrag när oljeproduktion i Block 5A kommer igång. Det ligger några år fram. Om vi skulle lämna området nu, eller lämna över till t ex kineserna, är det en i stort sett enig bedömning att det skulle vara klart negativt för människorna i området.


Fråga: På vilket sätt är Lundin Oils närvaro i området en stabiliserande faktor?


Genom den närvaro som ger en viss möjlighet till utveckling och en ökad trygghet mot övergrepp och krigshandlingar.

Det är tveklöst så att den internationella närvaron, i synnerhet från demokratiska länder, skapar bättre möjligheter att ingripa mot övergrepp och att skapa förutsättningar för utveckling. Skulle den internationella närvaron försvinna, vore det fritt fram för krigsherrar och fundamentalister.

Den väg som byggts har tydligt förbättrat möjligheterna till hjälp, och den har ju nu dessutom förlängts på begäran av de som bor i området. Våra möjligheter till utvecklingshjälp är begränsade, men för människor som hitintills inte fått någon hjälp alls från omvärlden kan en skola, en brunn eller en sjukstuga vara mycket betydelsefull.Fråga: På vilket sätt bidrar Lundin Oil konkret till "fred, stabilitet och
utveckling" i Sudan?


Jag tror att oljan är Sudans bästa möjlighet till både fred och utveckling på sikt. Ett krig som mycket få under decennier brytt sig om - och som drabbat miljoner människor - kolmmer nu i fokus också för fredsansträngningar.

Den resolution som FN:s människorättskommitté som EU lade fram och som beslutades var ett klart framsteg. Nu pågår också en början till dialog mellan Khartoum och Washington om möjligheterna till ett fredsinitiativ. Khartoum har dessutom svarat positivt på FN-resolutionens förslag om en vapenvila, och ett ministermöte i Kenya nästa vecka kan möjligen föra den frågan vidare.Fråga: På vilket sätt kan Lundin Oil garantera att de militära styrkor som står för bolagets säkerhet i området inte begår övergrepp på civilbefolkningen i området?


Vår personal reagerar och rapporterar omedelbart om de skulle noterar sådant som tyder på övergrepp i området. Det är därför vi ju också efter noggranna kontroller kunnat säga att uppgifter om medvetna och omfattande folkfördrivningar i det område där Lundin är verksamt inte stämmer med verkligheten. Men vi kan inte garantera vare sig regim- eller rebellstyrkors uppträdande i delar av området eller delar av Sudan där vi inte finns på plats.


Tack för Dina svar. Jag undrar dock fortfarande vad Lundin Oil konkret
gör i dag för att bidra till fred, stabilitet och utveckling i olje-området
och i Sudan?


Det är två delar av Din fråga.

Dels vad Lundin gör konkret i det område där man är verksam. Det är bara en liten del av den stora verkligheten i Afrika och i Sudan - men alldeles avgörande för människorna just där. Och här vill alla i området och andra bedömare att vi skall vara kvar - många att vi skall göra mer och vara där mera. Och det kommer jag i styrelsen att argumentera för att Lundin också kommer att vara.

Dels utvecklingen i Sudan i stort. Här finns det nog gränser för vad ett litet svenskt företag kan åstadkomma, men det som kan göras kommer att göras i olika typer av kontakter. Jag har själv talat med åtskilliga med central placering i en möjlig fredsprocess, och kommer att fortsätta att göra det. EU-förslaget som ledde till FN-resolutionen, reaktionen på denna i Khartoum och det som händer i Washington ger ett visst hopp.

Såg Du f ö Colin Powells uttalande i ärendet i torsdags efter de senaste diskussionerna i Vita Huset och kontakterna med Khartoum?

Vi skall inte ha överdrivna förhoppningar om vad vi kan åstadkomma - men heller inte försumma det som kan göras.


Wednesday 
16/2/2005 
Bildt Blog Comments

In addition to this webpage, and the email letters ongoing since 1994, I have now started a blog as well.

You find it at http://bildt.blogspot.com.

At www.bildt.net you will continue to find articles, speeches and different documents.

At the blog there will be the shorter and perhaps somewhat faster comments.

And the e-letter continues to give at the least an attempt at analys.[email protected]