Main page
 On Bildt
 New Economy
 Foreign &
 security policy
 Europe
 Euro
 Balkans
 Moderate Party
 1994-1999
 Government
 1991-1994
 Bookmarks
 Veckobrev
Foreign & security policy  


Oklart Försök till Klarhet
15/11/2001
En snabb kommentar till Rolf Ekeus presskonferens om sin utredning om ubåtskränkningarna av Sverige. Mer frågetecken än klarhet. Socialdemokratiska glasögon. Och på punkter osakligt och oseriöst.


Kommentar till Rolf Ekéus presskonferens om sin utredning om hanteringen av ubåtsoperationerna mot Sverige.


Via Internet har jag haft möjlighet att ta del av Rolf Ekéus presskonferens. Jag har dock inte haft möjlighet att få tillgång till utredningen i sig.

Presskonferensen var en bluddrig betraktelse som efterlämnar långt mer av frågetecken än av klarhet. Om avsikten var att uppnå klarhet om ett betydelsefullt skede av svensk säkerhetspolitik måste resultatet ses som ett stort misslyckande.

Sanningen är att Sverige under hela 1980-talet och in på 1990-talets första år utsattes för upprepade och ihållande undervattensoperationer som riktades mot för Sveriges försvar centrala områden. Debatten då stod mellan dem som hela tiden sade att operationerna sannolikt hade upphört, och de som ansåg att det krävdes kraftfullare både politiska och militärs åtgärder för att värna Sverige.

Detta perspektiv förefaller dock vara Ekéus främmande. Hans diskussion på presskonferensen om 1980-talets debatt var en diskussion med socialdemokratiska glasögon. Det är häpnadsväckande när han säger att Olof Palmes utrikespolitiska ambitioner hotades, inte av ubåtskränkningarna, utan av ubåtsskyddskommissionens redovisning av sin bedömning av dessa.

I sak kom det att dröja intill början av 1990-talet det blev möjligt att säga att ambitionerna att försvåra och stoppa de fortgående kränkningarna av Sverige lyckades.

När det gäller nationalitetsfrågan är det uppenbart att Ekéus vill ta bort en bild av att Sovjet var skyldigt och skapa en bild av att också NATO kan ha varit skyldigt. Han riktar därmed anklagelser mot NATO-länder som Sverige i dag har ett så förtroendefullt samarbete med att jag utgår från att regeringen kommer att söka full klarhet. Jag ser ingen grund för Ekéus påståenden. Den bedömning som redovisades av ubåtsskyddskommissionen 1983 har sedan dess snarare stärkts än försvagats.

På presskonferensen ägnade Ekéus betydande tid åt den favorit i repris som utgjordes av mitt brev till president Jeltsin 1994. Det som sades om bakgrunden till detta brev var såväl ofullständigt som direkt felaktigt. Brevet hade sin bakgrund i att ÖB rapporterat att de intill 1992 konstaterade kränkningarna hade fortsatt även 1993, att det fanns en överenskommelse mellan mig och president Jeltsin om största öppenhet i dessa frågor och att det behövdes en politisk signal från den ryska ledningen om större öppenhet i de pågående expertsamtalen. Dessa syften kom också att uppnås. Ekéus redovisning på presskonferensen av detta var tendentiös, osaklig och oseriös.

Friday 
2/9/2005 
Bildt Blog Comments

In addition to this webpage, and the email letters ongoing since 1994, I have now started a blog as well.

You find it at http://bildt.blogspot.com.

At www.bildt.net you will continue to find articles, speeches and different documents.

At the blog there will be the shorter and perhaps somewhat faster comments.

And the e-letter continues to give at the least an attempt at analys.[email protected]