Main page
 On Bildt
 New Economy
 Foreign &
 security policy
 Europe
 Euro
 Balkans
 Moderate Party
 1994-1999
 Government
 1991-1994
 Bookmarks
 Veckobrev
Euro  


London visar fördelarna med Euron
9/6/2003
De omfattande expertstudier den brittiska regeringen gjort visar stora fördelar med den gemensamma valutan. Dessa skulle bli än större för Sverige. Samtidigt är den brittiska ekonomin inte fullt ut euro-redo. Det är Sverige. Uttalande av mig.


Uttalande av Carl Bildt måndagen 9 juni 2003:

De brittiska expertstudierna av den gemensamma valutan visar stora långsiktiga fördelar. Men de visar också att delar av den brittiska ekonomin ännu inte är fullt euro-redo.

De två för Sverige två viktigaste studierna rör dels effekter på handel och tillväxt och dels effekter på priser.

Handelsstudien tror på en ökning av Storbritanniens handel med euro-länderna med mellan 5 och 50 % när man går med. Det skulle på sikt kunna leda till att den samlade brittiska ekonomin växer ökar mellan 5 och 10 %.

För Sverige skulle detta ge än starkare tillväxt eftersom andelen av Sveriges handel med euro-länderna är väsentligt större.

Prisstudien säger att även om vissa prisskillnader kommer att kvarstå i euro-området kommer priserna att pressas neråt och gagna konsumenterna.

Andra studier visar att den brittiska ekonomin ännu inte är fullt ut euro-redo.

För Sverige är slutsatserna klara. De fördelar som finns i de brittiska studierna skulle bli än större för oss. Och de nackdelar som fortfarande finns för Storbritannien finns inte för oss. Vår ekonomi har varit euro-redo sedan flera år.

I går valde Polen medlemsskapet i den Europeiska Unionen och den gemensamma valutan. Och i dag bekräftat den brittiska regeringen att den vill att också Storbritannien skall vara med. I bägge fallen handlar det om att först fullt ut göra ekonomierna euro-redo.

Sverige är redan där. Därför bör vi ta steget nu. De brittiska studierna visar tydligt fördelarna.


Wednesday 
6/4/2005 
Bildt Blog Comments

In addition to this webpage, and the email letters ongoing since 1994, I have now started a blog as well.

You find it at http://bildt.blogspot.com.

At www.bildt.net you will continue to find articles, speeches and different documents.

At the blog there will be the shorter and perhaps somewhat faster comments.

And the e-letter continues to give at the least an attempt at analys.[email protected]