Main page
 On Bildt
 New Economy
 Foreign &
 security policy
 Europe
 Euro
 Balkans
 Moderate Party
 1994-1999
 Government
 1991-1994
 Bookmarks
 Veckobrev
Veckobrev  


Extrabrev till Dig från Carl Bildt
3/9/1998

Nu går valrörelsen in i sitt viktigaste skede - när det är Du som skall välja och fatta Ditt beslut. Då är Ditt inflytande över Sveriges framtida politik lika stort som mitt eller andras.

Jag vet att många tycker att politikerna ger för lite besked. Att det bråkas mer om det som var än resoneras om det som skall komma. Jag håller med om det.

Det är därför jag vill skriva detta brev till Dig. För att kunna ge lite mer av mina tankar om vad som behövs för att förnya och göra Sverige bättre. Jag hoppas att Du vill läsa, och gärna föra det vidare.

Sedan jag kom hem från mitt fredsuppdrag i Bosnien har jag ägnat mycket tid
åt att resa runt i Sverige. Det har varit viktigt för mig. Att höra om problemen - och att se möjligheterna. Allt står inte i papper.

Många har frågat mig om inte problemen här hemma i Sverige känns små i förhållande till dem jag hade att arbeta med där nere. Jo, tack och lov är det så. Men i gengäld är ju möjligheterna så mycket större. Och jag tycker att det är inspirerande att vara med och arbeta för förnyelsen av Sverige. Vi har långt större möjligheter än vad jag tror att många har klart för sig.


Jag vill ge Sverige en ny framtidsvision. Vi måste se framåt. Vi står på randen av 2000-talet med allt vad detta innebär. En fascinerande utveckling av teknik och vetenskap som, om vi förmår att använda den rätt, ger oss helt nya möjligheter.

Att bygga ett långt mer miljövänligt samhälle. Att bekämpa sjukdomar och ohälsa. Att sprida makt och inflytande. Att ge jobb och skapa välfärd. Att
öppna gränser och bygga fred.

Men detta kommer inte av sig själv. Jag är övertygad om att det krävs en politik som ser framåt och som förmår att göra den förnyelse som krävs. Ibland kommer vi att stå inför svåra etiska ställningstaganden. Ofta handlar det om att bryta upp från det gamla och göra nytt och bättre.

Jag är övertygad om att Sverige kan mycket bättre. Under det kommande
årtiondet skulle vi kunna bli Europas modernaste och mest spännande ekonomi. Där det finns mycket mer av frihet för oss som individer, för familjer och för företagare att forma sina liv. Där vi har utrymme för omsorg och verkligen har råd att bry oss om. Där vi kan hoppas att våra barn och deras barn kan växa upp till en morgondag långt bättre än dagen.

Så är det tyvärr inte alltid i dag.

I valrörelsen talar vi mycket om ekonomi. Inte minst om jobben. Och det gör också jag därför att om vi misslyckas med jobben och ekonomin kommer vi också att misslyckas med så mycket annat. Jag tycker vi sett detta under de senaste decennierna. Vi kan hamna i en spiral av ständiga nedskärningar. En arbetslöshet som biter sig fast. Ett djupt delat samhälle.

Därför måste vi lyckas med jobben. För mig är detta den uppgift som är allra viktigast under de kommande åren. Jag vet att det inte kommer att fungera om allt färre skall försörja allt fler. Under det senaste årtiondet har Sverige förlorat ca en halv miljon jobb. Under de senaste åren har det knappast blivit några nya jobb. Och prognoserna för framtiden är dystra.

Vi ser följderna. Visste Du, att omkring 750.000 människor i Sverige behövde socialbidrag förra året? Att var tredje ensamstående mamma inte klarade sig utan att behöva gå till socialbyrån? Jag blir både skrämd och upprörd över detta. Skrämd över att det är så, och upprörd över att så få verkar att bry sig .

Och vi ser dessutom vad arbetslösheten kostar oss alla. Visste Du, att de direkta och indirekta kostnaderna för stat, landsting och kommun för arbetslösheten ligger kring 150 miljarder kronor varje år? Det skall vi jämföra med att skolan i hela Sverige kostar ca 70 miljarder kronor och att hela sjukvården kostar ca 90 miljarder kronor.

Vi är på väg till en situation, där fortsatt misslyckande med jobben kommer att tvinga oss alla att betala hög skatt inte för skolan eller vården utan just för misslyckandet med jobben. Och då är Sverige verkligen inne i en ond cirkel.

Vad är det då som vi måste göra?

Jo, jag har talar om en politik i sju punkter. Och det är dessa sju punkter som är kärnan i den s k jobballiansen mellan moderater, folkpartister och kristdemokrater för de kommande åren.

1. Sänkta skatter på arbete. 2. Befria tjänstesektorn genom bl a möjlighet till tjänster hemma. 3. En modernare arbetsmarknad. 4. Mindre krångel inte minst för ny- och småföretagen. 5. Utnyttja den gemensamma eurons alla möjligheter. 6. Förnuftig energipolitik. 7. Sverige som ett spjutspetsland i informationsteknologin.

Ingen av dessa punkter räcker ensam för att få det lyft för jobben som vi behöver. Jag är övertygad om att vi måste vara beredda till förnyelse och förändring på alla sju.

Att sänka skatten på arbete är viktigt. Men då måste vi också vara tydliga och säga att vi kan inte hålla på och lova höjda bidrag till allt och alla. De pengarna kommer inte att finnas. Och på vissa områden kan det t o m bli sänkta bidrag eller indraget stöd till t ex företag eller till en AMS-politik som slutat fungera.

Men jag är övertygad om att lägre skatter är en bättre framtidsväg för Sverige än höjda bidrag. Ett välfärdssamhälle måste bygga mer på arbete än på bidrag.

Jag vill att de allra flesta bara skall betala ca 30 procent av sin inkomst i skatt och att ingen skall behöva betala mer än hälften av en inkomstökning i skatt. Det är rimligt och det är rättvist. Många håller med om det. För några år sedan höll också socialdemokraterna med. Jag vet att TCO tycker samma sak. Och jag ser att Metalls ordförande också gör det.

Att nå dit kan ta några år. Vi har räknat med tre år. Jag skulle gärna vilja se att det gick snabbare, men kan inte utesluta att det tar längre tid. Jag vill gärna samverka med andra om detta.

Till detta kommer att jag vill ha en betydande förbättring för barnfamiljerna. Ett avdrag på skatten på 10.000 kr per barn är en rejäl förbättring.

Och så vill jag göra det möjligt med hemnära tjänster genom sänkt skatt. Jag vet att det skulle ge många nya jobb. Och det finns ingenting som diskuteras i denna valrörelse som skulle betyda så mycket för jämställdheten i moderna familjer.

Arbete för alla är avgörande för vår framtid. Arbetslösheten vidgar klyftorna i Sverige på ett sätt som är oroande. Jag har ingenting emot att det finns de som är framgångsrika i Sverige, och hoppas att fler skall få den möjligheten.

Men jag är djupt oroad över att det finns allt fler som upplever en hopplöshet på vad de tycker är samhällets botten. Som inte har jobb, och tycker att de förlorar sin värdighet. Som tvingas att vända på kronorna varje vecka, och ständigt oroas för sina närmaste.

Jag är rädd för vart denna utveckling kan bära hän om vi inte får ett lyft för jobben. Och om vi inte förmår att sänka skatten också för dem som har de lägsta inkomsterna.

Med fler jobb blir det mindre bidrag, och då kan lägre skatter faktiskt betala mer.

Och vi kommer att behöva att satsa mer inte minst på vård och omsorg när allt fler kommer att bli äldre. Men också på annat. Avbetala statsskulden snabbare. Ge pensionärerna förbättringar. Se till att polis och rättsväsende fungerar.

Politiker har ett ansvar för att vi har en bra stat, där vi får valuta för våra skattepengar. I dag betalar vi världens högsta skatt, men få tycker att vi har världens bästa skola eller världens bästa vård.

Jag vill göra vad jag kan för att ändra på det. Inte minst gäller det skolan. Mitt framtids-Sverige skall vara en kunskapsnation bland de främsta i världen. Vi skall ha Europas bästa skola. Mer av kunskaper, men också mer av frihet för lärare och skolor.

Forskningen måste få bättre möjligheter. Inställningen till forskningen säger mycket om ett lands framtidstro. Andra länder satsar mer - i Sverige har vi dragit ned. Snålheten har fått bedra visheten.

När jag reser runt möter jag många som är oroade för vården. Köerna till operationer har blivit längre. Jag träffar dem som alltid troget betalat sina skatter men som nu tvingats att ta pengar ur egen ficka för en operation därför att väntan i köerna blivit för plågsam. Vi måste få tillbaka vårdgarantin, och vi måste kapa köerna.

Många problem där vi måste kunna göra bättre ligger oss nära. Men vi får inte glömma att vi är ett land i Europa och i världen. Och att vi måste vara med och bygga samarbete för fred och frihet och välstånd.

Jag har sett krigets ansikte - i vår tid och i vår del av världen. Jag vill inte uppleva det igen. Och jag vill att mina barn skall kunna växa upp i en värld med mer av fred. Det är därför jag är så stark anhängare av det europeiska samarbetet.

Detta samarbete kommer att utvecklas och förstärkas. Också detta är en viktig fråga i valet. Jag ger klart besked om att Sverige så snabbt som möjligt borde vara med i den stabilitet som den gemensamma valutan euro innebär.

Det lovas ofta runt i valrörelser - och hålls ganska tunt därefter. Det är också därför jag i denna valrörelse inte har kommit med några nya löften, nya utspel eller nya politiska positioner. Man skall kunna lita på att vi har samma politik före valrörelsen som i valrörelsen och efter valet.

Det jag lovar är att göra mitt bästa. Jag hoppas att Du vill spara detta brev. Och att vi gemensamt på ett eller annat sätt kan läsa detta i valrörelsen år 2002. Att vi då har långt fler jobb, lägre skatter, större frihet, bättre trygghet och mer framtidsoptimism.

Jag har varit med ganska länge. Mer än ett årtionde som partiledare. Tre år som statsminister. Två år med mitt fredsuppdrag. Men ju mer erfarenhet jag får, desto mer övertygad blir jag om behovet av förnyelse.

Och det är för en politik för förnyelse jag hoppas på också Ditt stöd i valet!


Din tillgivne

Carl Bildt

Sunday 
20/2/2005 
Bildt Blog Comments

In addition to this webpage, and the email letters ongoing since 1994, I have now started a blog as well.

You find it at http://bildt.blogspot.com.

At www.bildt.net you will continue to find articles, speeches and different documents.

At the blog there will be the shorter and perhaps somewhat faster comments.

And the e-letter continues to give at the least an attempt at analys.[email protected]