Main page
 On Bildt
 New Economy
 Foreign &
 security policy
 Europe
 Euro
 Balkans
 Moderate Party
 1994-1999
 Government
 1991-1994
 Bookmarks
 Veckobrev
Veckobrev  


Carl Bildts veckobrev v13/1997
1/4/1997

Påsken är - och skall vara - en tid för viss vila och gärna reflektion. Att det politiska livet går ner på sparlåga tillhör därmed det normala. Från Sverige når mig bara sporadiska meddelanden om sporadiska händelser.

Veckan som gått var veckan då Europa firade 40-årsdagen av Rom-fördraget - det fördrag som etablerade det EEC som sedan blev EG och nu utvecklats till dagens EU. I en artikel som publicerades i Svenska Dagbladet i tisdags försökte jag från min horisont beskriva Sveriges slingrande väg från närmast totalt ointresse för den europeiska politiska integrationen under slutet av 1950-talet till stapplande försök att finna sig tillrätta med den nya europeiska verkligheten under slutet av 1990-talet.

Och slutsatsen av dessa fyra decennier för Sveriges del måste vara, att vi inte ständigt får vara på bakkant, bromsande och muttrande på ett sätt som i längden bara har ett enda resultat, nämligen att Sverige förlorar i inflytande och möjligheter i den europeiska samarbetsprocess som på ett eller annat sätt kommer att fortsätta att röra sig framåt.

Just nu är det utvecklingen i Albanien som innebär nya prövningar för ansträngningarna att forma en gemensam europeisk utrikes- och säkerhetspolitik. Men under kommande år och decennier kommer den ena utmaningen att läggas till den andra. Utan ett starkt och kapabelt europeiskt samarbete kommer freden och stabiliteten i Europa att vara mindre säker och mindre fast.

Och att det behövs en europeisk röst illustrerades väl av toppmötet mellan Clinton och Jeltsin i Helsingfors i slutet av förra veckan. Även om den amerikanska positionen i allmänhet är väl samordnad med europeiska regeringar, är det trots allt en underlig tingens ordning att det är USA:s och Rysslands presidenter som samlas för att diskutera den framtida europeiska säkerhetsordningen. Det borde finnas en starkare och mer samlad europeisk röst i de ställningstagandena - och förr eller senare är jag
övertygad om att så också kommer att bli fallet.

Inom EU accelereras nu arbetet med regeringskonferensen. Och till de förslag som nu ligger på bordet hör förslaget om en integration av den Västeuropeiska Unionen och EU, för att på det sättet ge EU en möjlighet att diskutera också militära frågor och att också ha en militär komponent i sitt agerande när man finner att så är nödvändigt. Och såväl Bosnien som Albanien har enligt min mening tydligt visat att det instrumentet måste finnas för att en politik skall kunna vara tillräckligt effektiv.

Mot detta har den svenska regeringen anmält invändningar. I grunden går dessa tillbaka på alliansfriheten. Men i stället för att resa hinder borde vi använda vår politiska kreativitet till att hitta lösningar. Och alldeles oacceptabelt blir det när utrikesministern målar upp bilden av att en utveckling i denna riktning skulle kunna leda till ryska invändningar mot EU:s utvidgningsprocess. Det är inte Sveriges utrikesministers sak att resa ryska invändningar, och sådana är heller inte av relevans för de ställningstaganden som nu förestår.

Jag hoppas att regeringen är beredd att slå in på mer kreativa och konstruktiva tankebanor i denna fråga - lärdomen av de fyra decennierna borde sitta kvar.

Prognosen från Konjunkturinstitutet om vår ekonomi visar en fortsatt dyster bild. Tillväxten revideras ned och arbetslösheten revideras upp i förhållande till den bild regeringen tidigare tecknat. Strukturproblemen i den svenska ekonomin framstår som allt tydligare - liksom regeringens oförmåga att ta sig an dem.

Man läser och hör om hur regeringen nu avser att försöka att förtidspensionera bort arbetslösheten eller att dela upp den på det ena eller det andra fiffiga sättet. Men det är totalt fel väg att gå! Det är ju inte arbetskraften och arbetet som skall avskaffas - det är arbetslösheten som skall avskaffas. Och att gå vägen att se till att det finns färre arbeten i stället för fler är alldeles definitivt att gå fel väg.

Det går att skapa nya jobb och ny tillväxt. Och de länder som gör det är inte länder som satsar på förtidspensioneringar eller övergång till en grönbrun vedekonomi. I USA räknar man med att en tredjedel av tillväxten förra året - och USA är nu inne i det sjätte året av jämn och stark tillväxt - kom från informationsteknologisektorn, och att drivkraften bakom denna tillväxt var Internet.

Så kommer det att bli i ekonomi efter ekonomi. Omställningen från det gamla till det nya kommer att vara avgörande. Och vi har all anledning att notera hur allt starkare betydelse för den stora amerikanska ekonomin som hela IT-sektorn med dess allt fler förgreningar har.

Det är här Sverige borde satsa! Inte en vedekonomi - utan en informationsekonomi. Så länge regeringen inte inser detta fruktar jag att vi kommer att fortsätta att brottas med strukturproblemen och söka den ena pseudolösningen efter den andra på ett problem som bara blir större och större.

För min egen del innebär påskhelgen lite av vila och semester. Den bosniska utvecklingen är inne i en marginellt lugnare fas, men när jag rapporterar på mötet med min Steering Board i Istanbul på onsdag kommer det att bli en rapport med åtskilliga problem att ta ställning till. Det finns en risk för att man i omvärlden i alla sina albanska och andra bekymmer glömmer de utmaningar som fortfarande ligger framför oss i den bosniska utvecklingen.

Men innan mötet i Istanbul på onsdag kommer jag att åka på mer bilateralt besök till Turkiet i Ankara på tisdagen. Jag har försökt att ha samtal på politiskt ledande nivå med alla de länder som ingår i min styrgrupp, och Turkiet spelar en betydelsefull roll som företrädare för den islamska samarbetsorganisationen i styrgruppen. Men därtill finns det en gammal personlig inbjudan till mig från President Demirel att komma till Ankara för samtal, och sådana kommer det nu att bli.


Carl Bildt

Monday 
21/2/2005 
Bildt Blog Comments

In addition to this webpage, and the email letters ongoing since 1994, I have now started a blog as well.

You find it at http://bildt.blogspot.com.

At www.bildt.net you will continue to find articles, speeches and different documents.

At the blog there will be the shorter and perhaps somewhat faster comments.

And the e-letter continues to give at the least an attempt at analys.[email protected]