Main page
 On Bildt
 New Economy
 Foreign &
 security policy
 Europe
 Euro
 Balkans
 Moderate Party
 1994-1999
 Government
 1991-1994
 Bookmarks
 Veckobrev
Veckobrev  


Carl Bildts veckobrev v21/1997
23/5/1997

Vissa veckor blir inte riktigt som man tänkt sig. Och denna vecka - som i och för sig skulle ha blivit ganska så tät - blev ännu en bit tätare än vad jag hade föreställt mig. En sedvanlig krishantering i förening med löpande
ärenden och därtill förberedelserna för mötet i Sintra den kommande veckan har gjort att man sprungit runt som en svårt skållad råtta de flesta av dygnen.

Till det jag lovat denna vecka hörde att skriva en dagbok för den gångna veckan till tidningen Dnevni Avaz. Det är den största dagstidningen på den bosnien-muslimska sidan, står regerande partiet SDA och dess mer militanta falang nära, och brukar inte tillhöra min närmaste beundrarkrets i sina ledarkommentarer.

En dagbok blev det i alla fall, och för enkelhetens skull gör jag den till en del av mitt veckobrev. Förhoppningsvis fångar den lite av det snabba skeendet - även om det finns åtskilligt som jag måste lämna utanför både i dessa veckobrev och i en dagstidningsdagbok i Bosnien.

I går höll den amerikanske utrikesministern Madeleine Albright ett länge emotsett och också starkt föraviserat tal om Clinton-administrationens Bosnien-politik. Så mycket nytt hade nu inte detta att erbjuda - kontinuitet ger styrka enligt min mening - men dock ett på en viktig punkt förändrat tonfall.

Det sades ingenting om att de amerikanska styrkorna skulle lämna Bosnien i juni 1998, utan betonades i stället att det Bosnien behöver inte är en snabbkur utan en långsiktig rehabilitering. Jag kan bara instämma - och detta var ju inte minst mitt viktigaste budskap när jag senast var över i USA.

Också i övrigt var talet bra. Möjligen kan sägas, att det känns lite prövande att ständigt ta del av dessa texter där endast amerikanska insatser nämns, lyfts fram, hyllas och framställs som avgörande. En och annan av alla de tiotusentals personer av andra nationaliteter som jobbar dygnet runt här, eller de europeiska regeringar som står för merparten av både trupper och medel till den ekonomiska återuppbyggnaden, kan nog ibland tycka att det blir lite väl tjockt.

Men tar man - som Madeleine Albright gjorde - emot medalj på ett hangarfartygsdäck i New Yorks hamn känns nog America First-retoriken mer naturlig än vad den gör för oss multinationella grovarbetare i Sarajevo.

Som framgår av dagboken har vi under den senaste veckan accelerat vår politik för att få bort polisspärrar. Och vi har gjort det i samarbete med militärstyrkorna SFOR och internationella poliserna IPTF som är närmare, effektivare och viktigare än vad jag tror att man insett i många länder.

Vi kommer att ta bort poliskontroller som saknar vårt tillstånd varhelst de påträffas. Det är det klara besked som nu senast Republika Srpska har fått. Och såväl jag själv som generalen Crouch - ÖB för styrkorna här och ÖB för den amerikanska armén i Europa - har gjort alldeles glasklart vad vi menar med detta.

De närmaste dygnen kommer att visa om vi blir trotsade eller ej. Och om bara något dygn kommer vi att vara fullt redo för att med betydande kraft visa att våra ord i denna fråga inte bara är ord. Inte minst inför NATO:s ministerrådsmöte på torsdag i nästa vecka tror jag att det kommer att vara viktigt att visa på effektiviteten i den nära samverkan som vi har.

Hemifrån når mig i brådskan bara sporadiska nyheter.

Jag hör att Göran Persson skjutit upp socialdemokraternas EMU-besked för att han plötsligt upptäckt det han borde ha vetat lika länge som alla andra
- att det skulle vara extra europeiskt toppmöte den 23 maj. Och noterar att man nu mer och mer förbereder sig för att ställa Sverige utanför EMU under de kommande åren.

Jag hör att centern tydligen kommer att kunna tänka sig att verka för en socialistisk regering under den kommande mandatperioden. Om det kan inte annat sägas än att det i så fall i alla fall är ett rakt besked. Och att det innebär en mycket tydlig och strategisk vänsterförskjutning .

Inför föregående val arbetade man för en icke-socialistisk regering, men kom att samarbeta med en annan när några parlamentariska förutsättningar för en icke-socialistisk regering icke längre fanns. Nu skall man tydligen vara beredd att direkt sträva efter en socialistisk regering.

Varför man på detta sätt vill surra sig till Göran Persson saknar jag förmåga att bedöma från Sarajevos horisont. Och strängt taget är det bättre att centern själv - efter bästa förmåga - redogör för vad centern vill.

Konkurrenskraftsundersökningarna duggar tätt. I veckan kom den sannolikt mest respekterade av alla dessa internationella undersökningar, den från World Economic Forum.

Och här halkar Sverige åter efter allt mer. Vi åker ner från en 21:a placering i fjol - också det en nedplacering - till en 22:a plats. Och när det gäller den kanske än intressantare bedömningen som görs av företagare och marknadsaktörer själva, halkar vi ner från 24:e till 32:a plats.

Konjunkturen vänder nu uppåt en del. Det är glädjande, välkommet och bra. Men i ett läge där vår internationella position och konkurrensförutsättning fortsätter att halka efter blir vår relativa position trots detta allt sämre.

Göran Persson och Anders Sundström är säkert nöjda. Är de inte det finns det säkert någon ambassadör som kan läxas upp för att han eller hon vågat referera allmänna sanningar. Vi andra har skäl att vara bekymrade.

Och så till min veckodagbok från Dnevni Avaz:Carl Bildt Diary


Friday May 16


Train from Brussels to London in the morning for briefings with the new Labour government. First the new Secretary of Defence Mr. Robertson. He was planned to be Secretary of State for Scotland, but ended up with Defence, and seemed happy with it. Then the Secretary of State for Foreign Affairs Robin Cook in his magnificent offices. We know each other since before, and quickly went through the problems of peace implementation in Bosnia. Agreed on the areas where we have to press for more at the Sintra meeting.


Saturday May 17

After quick meetings with some friends a much too long journey from London to Banja Luka. We were sitting hours at London airport waiting for the fog to lift. From there to Zürich, and from there with the excellent crew of the French air force directly to Banja Luka.

Festive atmosphere in town. Students graduating. I spend the evening with political talks. A warm summer evening with music all over town.


Sunday May 18

A special day. I wanted to go around and see for myself once more some of the places of the worst ethnic cleansing of the spring and summer of 1992.

Slowly entered the ruins of Kozarac. We spent hours walking around. Every house systematically destroyed. Nothing has been touched since the days of darkness and evil five years ago. It was around 2 p.m. on May 24 that the attack on Kozarac started, and all its 4.000 inhabitants started their journey of hell. There are now trees and flowers in the ruins.

A ladies shoe in the middle of the rubble. Is she still alive? A Koran and a few other religious books never touched and still there.

Will those that survived ever have the possibility of returning? Will the memories of evil be too strong for reconciliation to be possible?

A Serb family from Croatian Krajina had moved into one room of a ruined house. "We know it's a Muslim house and we are ready to pay for it the day Tudjman pays for our house and our future he destroyed in Croatia." And the burdens of history. The mother of the eldest man in the large family was murdered by the Ustasja.

They are as much victims of the evil as those which were forced from the house they now live in.

On the large Partisan monument in the Kozarac national park. Another of these rather grotesque titoist structures. Only remnants left of the museum.

Through Prijedor - we did not stop this time, but drone slowly past the police station - up on the hill to Hambarine.

Destruction perhaps even more massive than in Kozarac. It was here 90 houses were pulverized by mines last Autumn. We drove up to the old school with its view of the beautiful landscape. According to some an execution site in 1992 when the 20.000 Muslims and Croats were driven out of the Hambarine and Ljubija areas.

In a corner with trashed papers a half-destroyed drawing by a child of a mosque - probably one of the mosques no longer there. How did it survive all these years? I kept it - and will keep it for a long time. What happened to the boy or girl who once made the drawing?

Briefly to Ljubija mines. And then to Omarska. Took us some time to find the camp site. Surprised to find that it was now a VRS(Bosnian-Serb army) cantonment site guarded by soldiers. We disregarded their warnings, walked in and walked around. The white house where the tortures and killings took place. The red house. The storerooms. But all traces gone.

Some discussion with VRS on our rights to be there. And later some discussions on the suitability of this as a cantonment site. This must - and will - be changed.

Back to Banja Luka for a meeting with President Plavsic. Told her about my trip. Gave her some books as well as the full Tribunal verdict on the Tadic case. She promised to read all.

A long meeting on police reform and freedom of movement. General Crouch, Ambassador Eide and Commissioner Seitner(head of International Police Task Force, IPTF) also there. Plavsic basically constructive and Interior Minister Kijac basically elusive and deceptive. But in the end we reached an agreement.

Helicopters back to Sarajevo and the few last hours in the office.


Monday May 19

Heavy schedule in Sarajevo. A few days away from the office creates an avalanche of papers and telephone calls which need to be made.

Wrote the first draft of the Sintra Declaration and had the Brussels office circulate it to capitals for reactions at the latest Thursday. It is always a major exercise to get these documents ready. All governments want me to express dissatisfaction with the slow work of the common institutions. The Presidency has not had a proper working meeting for five weeks!


Tuesday May 20.

On the telephone large parts of the day.

Constructive meeting with President Zubak on the situation in Drvar. He asked for our understanding concerning the situation of Croats in large parts of Bosnia - and he's right on that. But I stressed that the right to return home must apply to Drvar and the Serbs who fled from there as well. I told him about my impressions when I was personally there a couple of days ago.

Worried about the talks between PM Bicackic and PM Klickovic on a trade agreement between the Federation and the Republica Srpska(RS). There was a draft presented to their last meeting which, in my opinion, was in total violation of the Constitution and effectively risked the partition of the country.

A moral dilemma. It is their country - not mine or ours. But we cannot silently sit and accept that they take decisions which make a mockery out of talks of a united Bosnia. Checkpoints. Control of all trade. Agreement as if it were two states in old communist times.

Went to see President Izetbegovic on the issue to tell him that any agreement of this sort was contrary to the spirit and letter of a united Bosnia. Trade must be free. Control is an old communist practice. And he immediately agreed. He and I have not always agreed, but always had good and open conversations.

And in the evening some of the usual long calls on different issues to Washington. They were also worried by the risk of a trade agreement, and Mike Parmley (US Chargé d'affaires) and I had coordinated closely.


Wednesday May 21.

Meeting between the two Prime Ministers in Pale. Good move of Bicakcic to go there, and for Klickovic to agree for the next meeting in the Federation offices in Sarajevo. This would have been unthinkably just a few months ago. And they deferred the issue of trade agreement.

Long talk with visiting First Deputy Foreign Minister of Russia Igor Ivanov. We are all friends from the weeks in Dayton. And behind the scenes, Russia has played an important and constructive role in the peace implementation process. We discuss Brcko against the background of his talks with the three mayors there yesterday.

As usual on Wednesday a long and fruitful meeting with the Economic Task Force (ETF). Now focus on the discussions on the last details of the agreement of the common currency. The RS has an objective problem with fast conversion from the Yugoslav dinar to the convertible Marka, but we must under no circumstances allow them any sort of political blocking mechanism. Our line has to be firm - and all the ETF agree on this.

Difficult discussion on decision on humanitarian aid to Srebrenica. Right or wrong? But humanitarian aid to people suffering - different from help to local authorities and local infrastructure - is always morally right.

Worries about the continued supply of essential drugs to the hospitals and medical centers throughout the country. This is humanitarian assistance which simply must continue for quite some time. Discussion on the need for a fundamental reform of the health system - in the Federation as well as RS. But there is good cooperation between the two Health Ministers.


Thursday May 22

Wrote letter to the Co-Chairs and the Vice-Chair of the Council of Ministers urging them to stop blocking each other and to take the important economic decisions on the Quick Start Package before Sintra. The outside world might well get tired if they see this going on for much longer - and that would be bad for Bosnia and for ordinary people all over the country.

But the Council of Ministers session - unfortunately - did not result in much. Too many games - too little sense of responsibility. As expected, problems with the RS and the police issues. At the meeting yesterday Minister Kijac refused to acknowledge the agreement which we had with President Plavsic.

Quick briefing to the Contact Group ambassadors on the RS and IPTF situation. Stressed that there are some problems with the Federation, but the RS problems are of another dimension. And then together with Crouch, Eide and Seitner up to Banja Luka - again.

This time it was different. I started out by saying that they had broken an agreement, that we much preferred cooperation to confrontation, but if they preferred confrontation it would come. Crouch agreed and supported. We will implement the checkpoint policy.

Plavsic concerned and ready to honour the agreement, but prevented by Kijac. He talked about his superiors. Who? And we left by saying we expected a Yes or a No by tomorrow.

After arriving back in Sarajevo, we had a small planning meeting at SFOR in Ilidza. We will be very firm on this. Checkpoints will be taken down if they are not approved by the IPTF.

In the office until nearly midnight. Long telephone conversations with Washington, Bonn, Banja Luka and Brussels on different issues. Tried to get time to call my children back in Stockholm before they went to bed - but failed.

And had to read all the small and large comments from capitals on the Sintra draft before I went to sleep.


Friday May 23

Follow-up contacts and meetings on the freedom of movement issue in RS. An outrageous statement by the RS government yesterday - but then received a letter with a far more conciliatory tone signed by Vice President Mirjanic and Interior Minister Kijac. Evident confusion.

Crouch, Eide and myself briefed the Contact Group ambassadors on this. Strong support for what we are doing.

First meeting of the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina. Great satisfaction to see the last of the common institutions of the country now starting to meet. I talk to them about their responsibilities for the future of the country - and my hopes that they will be a force for unification, the rule of the law and reconciliation.


Sarajevo den 23 maj 1997


Carl Bildt

Tuesday 
22/2/2005 
Bildt Blog Comments

In addition to this webpage, and the email letters ongoing since 1994, I have now started a blog as well.

You find it at http://bildt.blogspot.com.

At www.bildt.net you will continue to find articles, speeches and different documents.

At the blog there will be the shorter and perhaps somewhat faster comments.

And the e-letter continues to give at the least an attempt at analys.[email protected]