Main page
 On Bildt
 New Economy
 Foreign &
 security policy
 Europe
 Euro
 Balkans
 Moderate Party
 1994-1999
 Government
 1991-1994
 Bookmarks
 Veckobrev
Veckobrev  


Carl Bildts veckobrev v26/1994
27/6/1994

Broder / Syster!

Datormediet är fantastiskt. Sedan vi i våras startade systemet Information Rosenbad har tusentals personer varit i kontakt med regeringskansliet på elektronisk väg. Det är även många som har skickat elektronisk post till mig och som också har fått svar samma väg.

Detta är det första av de brev som jag med viss regelbundenhet har för avsikt att sprida i den elektroniska världen. Breven kommer att finnas tillgängliga i Information Rosenbad och vi arbetar även med att sprida dem via olika datanät som Internet och FIDO-net.

I arbetet med Information Rosenbad har jag fått erfara de legala problem som uppstår när vi handskas med information lagrad på elektronisk väg. Så blir det med en datalag som infördes strax efter det att pergamentet avskaffades. Nu måste den anpassas till den moderna teknologin. En icke tidsenlig lag ska inte få hindra utvecklingen.

Jag sitter själv som ordförande i den IT-kommission som har till uppgift att uppmuntra och stimulera utvecklingen av moderna informationsmetoder. Vi har uttryckt ett något kaxigt mål för vårt arbete; nämligen att Sverige år 2010 skall vara världsledande inom informationsteknologins samtliga områden.

Faktum är att Sverige ligger väldigt bra till för att nå detta mål. Vi har redan de elektroniska motorvägar som är så omdebatterade framför allt i USA och vi är faktiskt världens mest PC-täta nation. En viktig uppgift, bland annat för oss i IT-kommissionen, är att bredda skaran av datoranvändare.

Personligen har jag oerhörd nytta av att ha datorer som arbetsredskap. De ofta täta kontakterna med mina medarbetare sker nästan uteslutande med elektronisk post. Jag kan exempelvis nå de flesta riksdagsledamöter och riksdagskansliet, men även moderaternas partikansli i Gamla Stan. I min uppgift som ordförande i International Democrat Union, som är en internationell samarbetsorganisation för moderaterna och våra systerpartier, sköter jag mina kontakter med huvudkontoret i London via datorn.

Även sommartid då jag försöker tillbringa så mycket tid som möjligt vid sommarstället i Stockholms norra skärgård kan jag arbeta via olika datanät. Ute på Sundskär har inte infrastrukturella satsningar såsom el och tillförlitliga telekommunikationer varit aktuella, men mobiltelefon och solceller knyter mig till informationssamhället.

Jag vill gärna avsluta med några rader angående socialdemokraternas efterlängtade beslut att förespråka ett svenskt EU-medlemskap. För några dagar sedan skickade jag ett brev till Ingvar Carlsson. Jag ville gratulera honom för beslutet, men jag undrade också varför socialdemokraterna väljer att vänta med EU-kampanjen till efter riksdagsvalet.

Det är min övertygelse att min och Ingvars gemensamma uppgift i denna för Sverige så viktiga fråga är att tala snarare än att tiga. Alla de som tvekar eller vi ha med information vill höra de bedömningar som partiernas ledande företrädare gör. Och de har rätten att få klara besked också under de veckor som ligger framför oss fram till valet i September.

Att skjuta på hela Europadebatten till några korta veckor i oktober och november upplever jag som orätt mot alla dem som vill ha diskussion, information och besked nu.

Med vänliga hälsningar,

Carl Bildt,
[email protected] ([email protected])

Thursday 
8/9/2005 
Bildt Blog Comments

In addition to this webpage, and the email letters ongoing since 1994, I have now started a blog as well.

You find it at http://bildt.blogspot.com.

At www.bildt.net you will continue to find articles, speeches and different documents.

At the blog there will be the shorter and perhaps somewhat faster comments.

And the e-letter continues to give at the least an attempt at analys.[email protected]