Main page
 On Bildt
 New Economy
 Foreign &
 security policy
 Europe
 Euro
 Balkans
 Moderate Party
 1994-1999
 Government
 1991-1994
 Bookmarks
 Veckobrev
Veckobrev  


Carl Bildts veckobrev v35 /2000
1/9/2000

Vänner,

Ett kraftigt försenat och därtill också förkortat veckobrev. Vid avfärd från Genevé till Balkan blev laddaren till min laptop kvar, och därmed var el-bristen ett plågsamt faktum. Meddelanden skulle iväg till New York, anslutningar tog tid, och extrem hushållning med kvarvarande kraftresurser fick sättas in.

Nu sitter jag på flygplatsen i Skopje i Makedonien och väntar på ett flygplan som skall föra mig till München i Tyskland, och därifrån bär det vidare till Zagreb för bl a en rendez-vous med en laddare, därifrån till Dubrovnik med nytt flyg och sedan mitt i natten vidare in i Montenegro.

Den europeiska politiken håller nu på att vakna efter sommarens semestrar.

I torsdags möttes Europeiska Centralbanken i Frankfurt och gjorde en försiktig justering uppåt av räntan. I Sverige har det politiska klimatet vitaliserats av debatten mellan Bo Lundgren och Göran Persson, och getts en ny spänning inte minst genom dagens opinionsundersökning. I Evian vid Genevé-sjöns strand i Frankrike möts under helgen EU: s utrikesministrar för att diskutera framtiden. I London har inletts ett nytt slag om Storbritannien med rivaliserande tyska och svenska alternativ för den anrika gamla London-börsen. Och i dag är den formella starten på valrörelsen i Serbien och Jugoslavien inför det viktiga avgörandet den 24 september.

Det kommer inte att saknas diskussionsämnen i Evian när utrikesministrarna samlas för den traditionellt mer informella helgen. Först på dagordningen står en diskussion om de europeiska framtidsfrågorna när det gäller EU: s kommande utveckling. Det handlar om en fortsättning på den debatt där de mest uppmärksammade bidragen getts av Tysklands utrikesminister Fischer och Frankrikes president Chirac, och där Sverige utmärkt sig genom att inte säga någonting eller t o m betrakta diskussionen som sådan som farlig.

Men gradvis har det skett en positionsförskjutning. Alla är inriktade på att till toppmötet i Nice i december klara av den regeringskonferens om mer begränsade förändringar som nu pågår. Men därefter finns det ett ökande stöd för att på ett eller annat sätt ta initiativ för att föra diskussionen om en europeisk författning vidare. Det är inte osannolikt att denna fråga kommer att hamna på det i dessa frågor inte påfallande förberedda svenska ordförandeskapet.

I viss mån påverkas detta av hur utvecklingen i stort kommer att se ut under de kommande åren, och då inte minst takten i EU: s utveckling. Det talas allt mer om problem och förseningar inte minst i förhandlingarna med Polen, och det kan inte uteslutas att detta i så fall leder till att den första utvidgningsomgången, som med stor sannolikhet kommer att byggas kring Polen, skjuts något framåt i tiden. Och då blir det tilltagande sannolikt att vi går mot en ny vända i den europeiska författningsdebatten innan dess.

Till dessa frågor kommer så de olika utrikespolitiska utmaningarna. Finns det realism och substans i ansträngningarna att åter få igång förhandlingarna mellan Israel och Palestina om bl a Jerusalems ställning, och vilken kan i så fall den europeiska rollen i dessa vara? Hur skall den senaste utvecklingen i Ryssland värderas? Och hur skall man forma den europeiska politiken inför de kommande månadernas mycket påtagliga utmaningar på Balkan?

Regnet har nu kommit till Makedonien. Efter några heta dagar som fortsättning på denna heta sommar regnar det nu tungt över Balkan. I Ohridsjön har vattennivån denna sommar sjunkit med rekordartade 12 cm, och skördarna är betydligt mycket mindre än vad som är normalt.

Nu är det valrörelserna som dominerar. Här i Makedonien inför det viktiga lokalvalet den 10 september. Ett viktigt val i en skör stat där två olika samhällen lever sida vid sida med varandra. I Skopje vajar den makedonska flaggan. I Tetovo ser jag som vanligt bara den albanska.

Och i Belgrad inleder oppositionen i dag som valrörelse. Opinionsundersökningarna ger dess kandidat Kostunica ett klart övertag över Milosevic, men denne kommer att stjäla hundratusentals röster i både Kosovo och Montenegro, och för den delen på alla de andra ställen där möjligheten kan finnas.

Valet kommer att avgöras av vilken som blir väljarnas bild av det. Blir det ett ställningstagande till NATO, som Milosevic vill, så vinner denne utan problem. Blir det ett ställningstagande till Milosevic, som oppositionen vill, vinner denna med stor sannolikhet.

Tre veckor är en lång tid och mycket kommer att hända. Redan stiger temperaturen kraftigt kring frågan om huruvida röstning kommer att tillåtas i FN-administrerade Kosovo eller inte, med olika meningar på de bägge sidorna av Atlanten. I Evian kommer man förhoppningsvis också att diskutera och nå enighet om att som ett erkännande av oppositionens vädjanden suspendera oljesanktionerna mot Serbien. Och vid Novi Sad förbereder man ceremonien när ytterligare en av de broar som NATO bombade nu kommer att återinvigas av Milosevic.

So oder so blir utgången av detta val viktigt. Och so oder so är det sannolikt att vi om något mer än tre veckor befinner oss i en mer konfrontatorisk situation i Serbien och möjligen också i ett vidare område. Det är också bakgrunden till mina resa dessa dagar till Makedonien, Montenegro och Kroatien.

Antingen har en process av fredlig förändring inletts i Serbien, eller så har möjligheten till fredlig förändring i detta viktiga land de facto stängts med alla de konsekvenser detta kommer att få. I bägge fallen blir konsekvenserna för den europeiska och internationella politiken i området betydande. Jag hoppas att de olika regeringarna är fullt ut förberedda på detta, men inte alldeles övertygade om att så är fallet.

Ekonomierna i Europa går bra. Den politiska diskussionen handlar i fler länder än vårt eget om hur överskott i de offentliga finanserna skall fördelas mellan sänkta skatter och avbetalning av statsskuld, med de notoriska utgiftsfundamentalisterna självfallet framme i debatten också.

Men ekonomierna i Europa går inte tillräckligt bra. I våras var det på väg att bli konventionell vishet att eurovalutan successivt skulle stärkas mot dollarn eftersom Euroekonomierna skulle stärkas, den amerikanska ekonomin försiktigt bromsas upp och investeringsflödena över Atlanten ty följande började att vända.

Så har det ännu inte blivit. Den amerikanska ekonomin fortsätter att gå starkt. Och omvandlingstakten i den nya ekonomin på andra sidan av Atlanten i jämförelse med Europa gör att investeringsflödena fortsätter att gå tydligt i västlig riktning, men en starkare dollar som ett tydligt resultat.

Det stora slaget just nu är annars slaget om London, d v s slaget om London Stock Exchange. Efter det att förslaget om ett samgående mellan London och Frankfurt det s.k. iX-alternativet stött på en del motstånd har svenska OM-gruppen direkt till LSE: s många små ägare lanserat världens första s.k. fientliga bud på att ta över en börs. Och OM: s förslag har fått ett påtagligt intresserat mottagande även om ledningen för LSE står fast i sitt stöd för iX, och det med stor sannolikhet kommer ett mer sockrat alternativ från Frankfurt.

Detta är kamp i den högre skolan. Man kan följa med drag för drag och delta i debatten på http://www.ft.com hos Financial Times. Sverige står mot Tyskland i slaget om London.

Med detta tvingar hushållningen med ström mig att sluta för denna gång. Jag fortsätter här nere på Balkan med samtal och diskussioner i Budva och Zagreb under också de första dagarna nästa vecka.

Och sedan bär det åter hem till den höga nord.

Skopje den 1 augusti 2000

Carl Bildt

Saturday 
26/2/2005 
Bildt Blog Comments

In addition to this webpage, and the email letters ongoing since 1994, I have now started a blog as well.

You find it at http://bildt.blogspot.com.

At www.bildt.net you will continue to find articles, speeches and different documents.

At the blog there will be the shorter and perhaps somewhat faster comments.

And the e-letter continues to give at the least an attempt at analys.[email protected]