Main page
 On Bildt
 New Economy
 Foreign &
 security policy
 Europe
 Euro
 Balkans
 Moderate Party
 1994-1999
 Government
 1991-1994
 Bookmarks
 Veckobrev
Veckobrev  


Carl Bildts veckobrev v30/1999
26/7/1999

Syster/Broder,

Massakern på 14 serbiska bönder vid byn Staro Gracko i fredags kväll visar med stor tydlighet alla de svårigheter som FN-missionen i Kosovo står inför. Bitterheten mellan albaner och serber är djup. Det handlar om en motsättning som går djupare än den som vi hade att göra med i samband med kriget i Bosnien.

Vid Staro Gracko skördade bönder sina fält på en fredagskväll. När de brittiska soldaterna kom fram gick fortfarande motorn på skördetröskan. Det var en brutal och medveten massaker. Tyvärr inte den första - minnet går inte minst till massakern på albaner i Racak i början av året.

Innan jag i förra veckan gav mig av till FN-högkvarteret i New York för att planera den fortsatta verksamheten, passade jag på att i Genève titta in på det arkiv från gamla Nationernas Förbund som förvaras där. Och det var nästan skrämmande att i de falnande akterna från början av 1920-talet läsa berättelser och beskrivningar från Kosovo och angränsande områden som skulle kunna vara hämtade från de allra senaste veckorna och månaderna. Det handlar om en konflikt med djupa rötter.

Just nu sitter jag på flygplatsen i Zürich och väntar på det plan som strax skall ta mig till Tirana och Albanien för några dagars besök i olika delar av landet.

Länge har jag tjatat om att vi måste se regionen i dess helhet, och försöka att ge den en framtid inom ramen för det europeiska samarbetet. Länge kände jag mig som en ropandes röst i öknen med det budskapet, men desto mer glädjande är det att det under de senaste veckorna har kommit att bli något av högsta mode i den internationella debatten.

Vi kommer aldrig att lyckas i Kosovo om vi misslyckas i regionen. Och som det ser ut i dag är förutsättningarna inte de allra bästa. En alldeles för stark stat i Serbien, en alldeles för svag stat i Albanien och en alldeles för bräcklig stat i Makedonien skapar knappast förutsättningar för stabilitet i och kring Kosovo under de kommande åren.

I Tirana kommer jag att möta regering, opposition och oberoende opinionsbildare. Jag kommer också att ta mig upp till de laglösa delarna av landet i norr, fara ner till hamnstaden Durres och sedan med bil ta mig tvärs över landet längs den gamla romerska härvägen Via Egnatias sträckning till Ohrid-sjön i Makedonien. Och därifrån bär det norrut till staden Tetovo med dess informella centrum för albaner i Makedonien - och fortsatta samtal med några av de ledande politikerna där. Den albanska frågans betydelse för den framtida stabiliteten i regionen kan knappast underskattas.

Från Skopje flyger jag så på onsdag eftermiddag till Sarajevo för de olika möten som kommer att äga rum under torsdagen och fredagen. På fredag väntas ca 30 stats- och regeringschefer dit för att ge en symbolisk och stark start för den s k stabilitetspakten. FN:s Generalsekreterare, Kofi Annan, har bett mig att representera honom och FN på detta möte.

Men i Sarajevo finns också mycket annat att göra. Min efterträdare som High Representative, Carlos Westendorp, ska nu efterträdas av österrikaren Wolfgang Petrich på denna viktiga post. Från Sarajevo, under mina dygn där, kommer jag också att samordna FN-systemets olika delar i regionen i dess helhet.

Jag hoppas att mötet i Sarajevo förmår att sända en stark signal. Det var i denna stad som den gamla europeiska ordningen bröt samman i början av detta sekel. Och det är med utgångspunkt här som vi borde kunna diskutera en ny europeisk freds- och samarbetsordning för Europa i dess helhet när vi nu står på tröskeln till det nya seklet.

Från Sarajevo skall jag sent på fredag eftermiddag ta mig till Grisslehamn, för att vara där vid lunchtid på lördagen och hålla mitt årliga sommar-anförande. Sarajevos flygplats är stängd torsdag och fredag för alla kommersiella flygningar, och regeringsflygplan etc är också strikt begränsade i och med att flygplatsen fortfarande har begränsad kapacitet. Så det handlar om att lifta till någonstans i Europa varifrån det sedan går att ta sig till Arlanda och därefter till Grisslehamn.

Från den svenska debatten rapporteras föga under denna vecka. Sol och semester har sin tid, och väl är väl det.

I centrum, också internationellt, står diskussionen kring Ericsson. Det råder ingen tvekan om att detta för Sverige så utomordentligt betydelsefulla företag i dag har problem. Själv är jag övertygad om att det handlar om de övergångsproblem som är ofrånkomliga när det som förr var ett gammalt telefonföretag, och som sedan blev utomordentligt framgångsrikt med mobiltelefoner, håller på att utvecklas till ett företag mitt i den rasande snabba Internet-utvecklingen.

Ericsson har nackdelar i form av sitt gamla bagage, men än större fördelar i och med det kunnande man har när det gäller den tredje generationen av mobila system. Och det är här som de stora möjligheterna med Internet-revolutionen kan komma att komma.

Nu går snart planet till Tirana. Det är en udda samling av individer som valt denna destination denna sommarmåndag 1999. Det lovar att bli en spännande resa.

Zürich den 26 juli 1999


Carl Bildt

Sunday 
25/9/2005 
Bildt Blog Comments

In addition to this webpage, and the email letters ongoing since 1994, I have now started a blog as well.

You find it at http://bildt.blogspot.com.

At www.bildt.net you will continue to find articles, speeches and different documents.

At the blog there will be the shorter and perhaps somewhat faster comments.

And the e-letter continues to give at the least an attempt at analys.[email protected]