Main page
 On Bildt
 New Economy
 Foreign &
 security policy
 Europe
 Euro
 Balkans
 Moderate Party
 1994-1999
 Government
 1991-1994
 Bookmarks
 Veckobrev
Veckobrev  


Carl Bildts veckobrev v50/1999
14/12/1999

Vänner,

Ibland kör det ihop sig. När jag kom till Rom i söndags eftermiddag blev jag omedelbart indragen i olika diskussioner om utvecklingen på andra sidan Adriatiska Havet och tiden som avsatts för att skriva veckobrevet försvann lika snabbt som totalt. Måndagen blev en fortsättning av dialogen om den balkanska utvecklingen. Därav denna beklagliga försening.

Anledningen till diskussionerna är en av dessa informella högnivåkonferenser, som nu börjar att bli allt fler, på temat vart vi egentligen är på väg i Kosovo och det övriga Balkan. Visst, vi vann kriget, det har alla nu uttalat till leda. Men samtidigt blir allt fler medvetna om att vi inte har någon fred och att vägen till en sådan kan komma att visa sig betydligt mer besvärlig än vad de flesta tidigare velat inse. För läsarna av dessa veckobrev kommer detta knappast som någon avgörande
överraskning.

Jag lämnade ett Sverige där rubrikerna skrek ut de senaste turerna i det pågående dramat kring fusionen mellan Telia och Telenor, och reflekterade tyst över att vi kanske inte alltid har rätten att moralisera över folken på Balkan att de ser alla frågor genom nationalismens glasögon.

Det säger sig självt att det är någonting fundamentalt fel när meningsmotsättningar i ett företag strikt följer nationella skiljelinjer. Att det kan finnas delade meningar i en styrelse är inte onaturligt och inte heller att det kan finnas nationellt hänsynstagande. Men när skiljelinjen blir absolut, hård och offentlig är det någonting som i grunden är fel.

Det som i grunden är fel är att detta företag är en konstruktion av två regeringar som i grunden velat bibehålla politisk kontroll i stället för att genom privatisering göra detta företag till ett företag på marknadens villkor och med marknadens möjligheter.

Det handlar, för att låna ett uttryck från en av de inblandade, om en konstruktion med alltför tydliga sovjetiska förtecken. Och sådana fungerar inte.

Någon lösning på problemet finns inte så länge låsningen vad gäller ägandet kvarstår. En snabb privatisering av såväl Telia som Telenor skulle därefter ge de bägge företagen möjlighet att se på förutsättningarna för en förnyad fusion. Det vi just nu ser
är en nationalismens såpopera som i grunden innebär att goda företag och goda förutsättningar håller på att förstöras.

Goda förutsättningar finns ju annars mycket tydligt i vår del av världen för denna näring. Avtalet mellan Ericsson och Microsoft om ett gemensamt utvecklingsföretag för att ta fram olika applikationer, främst e-post, för mobilt Internet visar tydligt var i världen som tyngdpunkten i dessa spjutspetssatsningar ligger.

Även om avtalet förvisso är bra för Ericsson var det nog i grunden Microsoft som sökte sig mot Sverige för att inte alltför mycket halka efter i en utveckling där Europa ligger före USA och där det är Skandinavien som har ledningen i Europa.

För en vecka sedan var jag i New York och passade då på att besöka Ericssons Cyberlab liksom att träffa de som jobbar för Ericsson i Silicon Valley med att följa dessa frågor och knyta an till utvecklingen där. I brutalt modernistiska lokaler alldeles invid börsen på södra Manhattan satt idékläckare och försökte driva utvecklingen framåt. Och på börsen själv sköt aktierna för såväl Nokia som Ericsson uppåt i takt med att intresset för det utvecklingssteg som mobilt internet kommer att utgöra blev allt större på den sidan av Atlanten.

I veckobrevet förra måndagen gratulerade jag Nokia till att de veckan innan hade blivit Europas näst högst värderade företag. Men redan dagen därpå gick de om BP-Amoco och blev Europas högst värderade företag. Vad Microsoft är i USA har därmed Nokia nu blivit i Europa, åtminstone i detta avseende.

I grunden ligger den explosionsartade ökningen av den elektroniska handeln. Denna jul i USA kommer att bli det dramatiska genombrottet. Från Vita Huset skickar Clinton ut råd om bästa sättet att julhandla på nätet och tidningar och tidskrifter är fyllda av råd om var man handlar bäst och billigast.

Europa ligger enligt de flesta bedömningar ca två år efter USA när det gäller den elektroniska handeln, men min egen bedömning skulle nog vara att Sverige tillhör de länder som bara ligger lite mer än ett år efter. Det skall bli spännande att se när det kommer någon form av information om julhandeln på nätet i Sverige i år. Jag tänker göra mitt bidrag till den utvecklingen, mer dock av allmän bekvämlighet.

Men där Europa ligger före är på mobiltelefonområdet. När en ny halv- eller helgeneration av mobiltelefonnät gör det möjligt med dramatiskt ökade överföringshastigheter kommer delar av e-handel av olika slag att bli möjligt mobilt. Och det är om positioner inför denna utveckling som alla nu manövrerar med allt större ekonomiska summor.

Kampen mellan Vodafone och Mannesmann är ännu inte avgjord. I veckan som gick köpte holländska teleföretaget KPN en mobiltelefonoperatör i Tyskland och blev därmed trea i Europa på denna marknad. Slagsmålet om var mobiltelefondivisionen i Telia/Telenor skall ligga får sin speciella laddning av insikten om att det är här de stora möjligheterna också för en internationell satsning ligger. Och på mjukvarusidan försöker nu Microsoft att komma med på ett hörn samtidigt som Ericsson har betydande förutsättningar att bli marknadsledande när det gäller infrastrukturen och såväl Nokia som Motorola och Ericsson jobbar för högtryck med nya ”terminaler”, som det som jag fortfarande envisas med att kalla telefon skall heta.

I veckan som gick skrev Ericsson kontrakt med Vidafone om att leverera s k GPRS-teknologi som från slutet av nästa år kommer att vara i kommersiellt bruk i Storbritannien, Nederländerna och Grekland. Den innebär att överföringshastigheten över mobilnäten
ökar dramatiskt och når kapacitet som man via telenätet bara kan få med ISDN-anslutningar.

Precis som fasta bredband på marken kommer att leda till ett lyft vad gäller användningen av internet kommer denna snabba utveckling av mobilt internet genom luften att göra det, med den betydande skillnaden att det kommer att finnas långt fler mobilterminaler än det kommer att finnas fasta PC eller andra terminaler.

De ekonomiska möjligheterna är således stora. Här ligger Europas
- och Skandinaviens! - stora möjlighet. Men samtidigt tror jag att det finns skäl att börja diskutera en del av de andra utmaningar som utvecklingen kommer att innebära.

Legala och fiskala problem skall inte underskattas. Kollapsen för WTO-mötet i Seattle innebar också att det inte blev någon förlängning av avtalet om skattefrihet på internet. I den amerikanska presidentvalsdebatten har skattefrågorna också gjort entré i och med att delstater börjar fråga sig vad som kommer att hända med deras omsättningsskatter om en allt större del av detaljhandeln försvinner ut på ett skattefritt proklamerat nät. I Europa innebär de dramatiska skillnaderna i momssatser betydande utmaningar.

Vi har allt intresse att se till att nätet gynnar framväxten av en skattefri eller en lågskatteekonomi. Men det är inte samma sak som att det skall bli en global svart ekonomi, eftersom detta förr eller senare kommer att leda till klumpiga regleringsförsök som kommer att ställa till elände. WTO måste fås att resa sig från fiaskot i Seattle också av detta skäl.

Jag tror att integritetsfrågorna i det som nu ligger framför oss behöver diskuteras innan de kommer som en obehaglig överraskning. Internet ger betydande möjligheter att lagra information om vilka som besöker olika sites och i kombinationen av detta kan det snabbt byggas upp profiler på personers intressen som är tämligen detaljerade. Lägg sedan till detta data om de olika inköp som görs, och lägg till detta de data som kommer att finnas i mobilsystemen om var personer befinner sig och det blir en ganska påtaglig informationsmängd.

När vi går på gatan kommer vår ”terminal” att vänligt informera oss om att i den affär vi just befinner oss utanför är man beredd att till mig till ett pris betydligt under det jag tidigare var beredd att överväga kan sälja just den produkt som jag brukar vara intresserad av. Bekvämt och bra, förvisso, men också med andra implikationer.

Lägg till detta de bekymmer som måste finnas både om sekretesskyddet i dessa system och de som finns om sårbarheten i samhällets digitala infrastruktur och vi får ett antal problemställningar som det vore idioti att inte ta tag i och diskutera på ett tidigt stadium av utvecklingen. Politiken är trots allt mer att försöka se framåt än att ständigt blicka bakåt.

Jag hoppas att dessa frågor kommer att finnas tydligare både i den svenska och i den europeiska politiska debatten.

I förra veckan presenterade Romano Prodi Europakommissionens förslag till aktionsplan för vad han kallar ”e-Europa” i syfte att accelerera de europeiska satsningarna. Förslaget finns på min nya webbsida, mer om den senare, och kommer efter en första diskussion på det europeiska extra toppmötet i Lissabon i slutet av mars att ligga till grund för ett konkret beslut vid det ordinarie toppmötet i Feira i juni.

Det finns all anledning att följa den debatten och att se till att den svenska regeringen inte sover sig igenom den alldeles.

Det finländska EU-ordförandeskapet har nu de facto avslutats och landet har fått många lovord för det sätt som man skött detta krävande uppdrag. I den europeiska pressen läser jag den ena artikeln efter den andra om det lilla nordiska landet med det stora europeiska inflytandet. Om Sverige har jag inte sett någonting efter duggregnet med artiklar om Sydafrikafiaskot.

Toppmötet i Helsingfors kommer säkert att gå till historien som ett av de viktigare och bättre i denna långa serie.

Beslut fattades om att påbörja uppbyggnaden av militära strukturer för olika gemensamma insatser som stöd för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Beslut fattades om att öppna nya förhandlingar om medlemskap som innebär att sådana nu kommer att föras med 13 länder. Beslut fattades om en s k regeringskonferens för att göra de författningsändringar i samarbetet som gör att man från 2002 kommer att vara redo att ta mot nya medlemmar. Och beslut fattades om att Turkiet i dessa avseenden nu kommer att betraktas och bedömas som varje annat europeiskt land.

Var för sig betydande steg, tillsammans långt mer än så. Vi går under det kommande decenniet mot ett nytt och annorlunda EU med en tydligare roll när det gäller freden och säkerheten i Europa i dess helhet. Och detta europeiska samarbete kommer att sträcka sig från Nordatlanten i norr till de nordliga delarna av de mesopotamiska slätterna i söder.

Detta Europa kommer att behöva en författning som ger både styrka och variation åt samarbetet på olika områden, och som skapar institutioner för beslutsfattande som såväl är effektiva som uppfattas som legitima av de olika länderna.

Att åstadkomma detta kommer inte att vara lätt men är alldeles avgörande för att det kommande seklets europeiska utmaningar skall lyckas. Den begränsade regeringskonferens som man nu enats om kommer inte att räcka och det är bara att instämma med Prodi i hans förhoppning att dess mandat kommer att utvidgas under resans gång.

Hur som helst behöver vi en bättre debatt också i vårt land kring dessa frågor. Vi brukar säga att vi är intresserade av demokratin och öppenheten i det europeiska samarbetet. Då borde vi också ha förmågan att ligga i framkanten av denna alldeles avgörande europeiska framtidsdiskussion.

Den successiva utvidgningen av EU kommer att ta betydande tid och kommer inte att vara utan problem. Frågan om var gränsen för EU skall dras kommer ständigt att ställas på nytt. Ukraina börjar så smått att anmäla sitt intresse men alla inser att detta reser om möjligt än mer komplexa frågor än vad frågan om Turkiet redan gjort. Och redan när det gäller de baltiska länderna kommer frågorna om Ryssland in i bilden.

Kriget i Tjetjenien fortsätter med oförminskad styrka. Det sägs att det är valrörelsen inför dumavalet nu på söndag som förs i Tjetjenien och att det kommer att ha en betydande inverkan på detta är ställt utom allt tvivel. På slutet ger jag en länk till en bra sammanfattning av läget inför det viktiga söndagsvalet i Ryssland.

Men om dumavalet är nu på söndag kommer det viktiga presidentvalet regelmässigt inte före den 4 juni och frågan är hur utvecklingen i Tjetjenien kommer att se ut när vi kommer så långt fram. Detta krig tillhör den obehagliga kategori av krig som i grunden inte går att vinna - det är frågan om hur förlustens kostnader och plågor skall fördelas på de stridande. Och för Ryssland kommer det långsiktiga priset att bli högt.

Den nya nationalismen i Ryssland och den uppenbara viljan att visa den omvärld som ställde Ryssland åt sidan när kriget i Kosovo inleddes har jag kommenterat tidigare.

I detta sammanhang finns det all anledning att uppmärksamma den offentliga varning som Ryssland i förra veckan riktade till EU om att ta upp Lettland som medlem. Samtidigt gjorde Lettland i torsdags ändringar i de omdiskuterade språklagarna som innebar att de inslag i dessa som föranlett internationell kritik nu togs bort. Ett bra beslut som fattades mot en bekymmersam bakgrund.

För mig fortsätter diskussionerna om Balkan här i Rom under tisdagen och onsdagen. Amerikanska och europeiska företrädare för regionen blandas med en och annan från regionen självt. Och tonen har blivit allt mer bekymrad under diskussionernas lopp.

Till mina olika projekt under höstens lopp har hört att få en enklare hemsida med olika typer av material att fungera.

Dels en plats där man kan prenumerera på veckobreven och där annat material relaterade till mina olika aktiviteter kan finnas, men dels en plats på nätet som successivt kan bli en mer seriöst orienterad samhällssite med information kring internationella frågor och frågor med anslutning till IT och den nya ekonomin. Ett fönster på nätet om världen och den nya ekonomin.

På lite längre sikt har jag en del tankar om att bygga ut lite mer avancerade funktioner för politisk debatt. Vi får se hur det går med det.

Nu finns i alla fall www.bildt.net i verkligheten. Och jag skall försöka se till att den förses med aktuellt material ofta bara länkar så gott som dagligen, även om de annalkande helgerna sannolikt kommer att leda till att tempot dras ned något.

Synpunkter på bra och dåligt och vad som skulle kunna göras emottages gärna.

Rom den 13 december 1999Carl Bildt

PS.

Min webbsida var, som sagt, www.bildt.net

Där finns nu bl a kommunikén från EU-mötet i Helsingfors, Europakommissionens förslag om ”e-Europa”, länkar till utvecklingen i Tjetjenien och annat aktuellt material kring de frågor som brukar finnas i dessa veckobrev.

Till dessa vill jag lägga http://russiatoday.com/news.php3?id=117757 för en bra överblick
över den ryska valrörelsen. Och den som är intresserad av den nya ekonomins faktiska verklighet på andra sidan Atlanten rekommenderas Financial Timas inledda artikelserie i ämnet på http://www.ft.com/hippocampus/q2fe79a.htm

Wednesday 
21/9/2005 
Bildt Blog Comments

In addition to this webpage, and the email letters ongoing since 1994, I have now started a blog as well.

You find it at http://bildt.blogspot.com.

At www.bildt.net you will continue to find articles, speeches and different documents.

At the blog there will be the shorter and perhaps somewhat faster comments.

And the e-letter continues to give at the least an attempt at analys.[email protected]