Main page
 On Bildt
 New Economy
 Foreign &
 security policy
 Europe
 Euro
 Balkans
 Moderate Party
 1994-1999
 Government
 1991-1994
 Bookmarks
 Veckobrev
Veckobrev  


Carl Bildts veckobrev v1/1998
1/1/1998

Så har vi då lämnat 1997 bakom oss, och gått in i det 1998 som kommer att bli av så stor betydelse för vår utveckling under kommande år. Och allt tydligare närmar vi oss det skifte då vi lämnar inte bara ett decennium och ett århundrade utan ett årtusende bakom oss.

1997 var året då arbetslösheten i Sverige var högre än vad den varit någonsin sedan 1930-talet, då vi för första gången sedan början av 1800-talet hade fler döda än födda, då det blev tydligt att världens högsta skatter inte ger världens bästa vård för våra äldre, då en ny avfolkningsvåg av landsbygden föreföll att ta sin början, då det fattades beslut om att göra oss mer beroende av fossila bränslen, då vi fortsatta att i ekonomisk utveckling halka efter Norden och Europa i övrigt och då vi ställde oss vid sidan av det stora europeiska framtidsprojektets inledning.

Och det var året då det åter visades att vi är ett land som inte bara har svårigheter med framtiden, utan också med det som varit. De nya och starka avslöjandena om hur människor tvångssteriliserats i stor omfattning under ett långt skede av vår historia borde ha lett till en mer djupgående moralisk självprövning, men möttes politiskt mest av tystnad. Bilden av det goda och neutrala folkhemmet är inte längre vad den en gång var.

Men 1997 var också året då det var tydligt att den internationella konjunkturen skulle börja att lyfta också Sverige, då allt fler och fler blev del av det nya informationssamhällets möjligheter och då vi kanske började att få en öppnare debatt om behovet av en öppnare invandringspolitik.

Och nu är det 1998 som är vårt år. Vår omvärld kommer att fortsätta att förändras och förnyas. På ett eller annat sätt kommer den ekonomiska krisen i Östasien att passera, kanske med en ny asiatisk konkurrenskraft som viktigaste långsiktiga resultat. Den amerikanska ekonomin förefaller att gå in i sitt åttonde år av stark omvandling och förnyelse. Den ryska ekonomin har alla förutsättningar för ett år av tillväxt, men osäkerheten om president Jeltsin kommer att successivt tillta. I Europa fattas de första dagarna i maj de sista avgörande besluten om införandet av den nya gemensamma valutan, och strax innan inleds förhandlingarna med de sex länder som nu står i första ledet för medlemskap i den Europeiska Unionen. I sydöstra Europa fortsätter fredsprocessen i Bosnien, men osäkerheterna tilltar i andra delar av regionen.

1998 blir ett år med ovanligt många viktiga val. Kongressval i USA. I Europa viktiga val i Tyskland, Holland, Danmark, Bosnien - och Sverige.

För Sveriges del blir det i mycket hög grad ett val mellan förnyelsevilja och framtidsrädsla.

Socialdemokraterna kommer att söka att bibehålla makten med en kombination av böner till den ekonomiska konjunkturen och skräckpropaganda om vad en förnyelse kan innebära. Kollektivismen och socialismen duger inte längre som framtidsvision - inte heller i Sverige.

Och vi moderater kommer att argumentera för den förnyelse för framtiden som Sverige behöver så innerligt väl. Vi vill att det Sverige som går in i 2000-talet skall vara en företagar- och tillväxtnation, där vi vet att morgondagen blir bättre än gårdagen, där vi inte skäms för att sträva efter att tillhöra världstoppen på viktiga områden t ex när det gäller IT-revolutionen, där vi strävar efter att steg för steg öka friheten och möjligheten till ansvarstagande för enskilda individer, familjer och företag.

Jag är övertygad om att det blir ett år som blir lika spännande som det blir viktigt. Vi har en allt tydligare ny politisk öppenhet i Sverige -
även om det förflutnas schabloner ibland känns besvärande starka. Men allt tydligare är det förnyelsens frågor och förnyelsens nödvändighet som dominerar dialogen om de viktiga framtidsfrågor som ytterst kommer att avgöra Sveriges vägval.

Jag lovar att göra mitt bästa för förnyelsen av Sverige. Och jag lovar att göra det inte minst genom mina veckobrev. Jag hoppas att också Du - på Ditt sätt och efter Dina förutsättningar - kommer att göra Din insats för förnyelsen av Sverige, freden i Europa och friheten i världen.

Gott Nytt År!


Carl Bildt

Monday 
28/2/2005 
Bildt Blog Comments

In addition to this webpage, and the email letters ongoing since 1994, I have now started a blog as well.

You find it at http://bildt.blogspot.com.

At www.bildt.net you will continue to find articles, speeches and different documents.

At the blog there will be the shorter and perhaps somewhat faster comments.

And the e-letter continues to give at the least an attempt at analys.[email protected]